Вентилация

Изграждане на вентилация

Изграждането на вентилационна система е важен процес, който осигурява здравословен и комфортен микроклимат в помещенията. Ето основните стъпки, които трябва да се следват:

1. Проектиране:

 • Определете типа на вентилационната система: Има два основни типа вентилационни системи: естествена и механична. Естествената вентилация се осъществява чрез отворени прозорци и врати, докато механичната използва вентилатори за засмукване и нагнетяване на въздух.
 • Изчислете необходимата мощност на системата: Количеството въздух, което трябва да се обменя, зависи от големината на помещението, броя на хората и вида на дейността, която се извършва.
 • Изберете подходящото оборудване: Вентилационната система се състои от вентилатори, въздуховоди, филтри, клапани и други компоненти.
 • Разработете проектна схема: Схемата трябва да показва разположението на всички компоненти на системата, както и трасето на въздуховодите.

2. Монтаж:

 • Пробиване на отвори: За монтажа на въздуховодите може да се наложи пробиване на отвори в стените и таваните.
 • Монтаж на вентилаторите: Вентилаторите се монтират на стената, тавана или покрива.
 • Монтаж на въздуховодите: Въздуховодите се монтират по трасето, посочено в проектната схема.
 • Монтаж на филтрите: Филтрите се монтират в корпуса на вентилатора или в отделни кутии.
 • Монтаж на клапаните: Клапаните се монтират на входните и изходните отвори на системата.
 • Свързване на системата към електрозахранването: Вентилаторите и другите електрически компоненти се свързват към електрозахранването.

3. Тестване и пускане в експлоатация:

 • Тестване на системата за херметичност: Проверява се за течове на въздух във въздуховодите и връзките.
 • Регулиране на въздушния поток: Настройват се вентилаторите и клапаните, за да се осигури необходимия въздушен поток.
 • Проверка на работата на системата: Проверява се за шум, вибрации и други проблеми.

4. Поддръжка:

 • Редовно почистване на филтрите: Филтрите трябва да се почистват периодично, в зависимост от вида и замърсяването на въздуха.
 • Проверка на работата на системата: Препоръчително е да се извършва годишна проверка на работата на системата от квалифициран сервизен техник.

Важно е да се отбележи, че изграждането на вентилационна система е сложен процес, който трябва да се извършва от квалифицирани специалисти! 

Контакти

phone-ganchevi.pngПродажби: 0878644873


location-ganchevi.pngРазград Южна промишлена зона, ул Кентавър 3, 7200


email-ganchevi.pngoffice@ganchevi.bg

Къде сме ние?Работно време

Понеделник-Петък от 8 до 18 ч

Събота от 8 до 13 ч

Неделя – почивен ден

like us on facebook logo 300x100